grubl.

 

Referencer

 

Attractor, Ministeriet for Børn og Undervisning, Børnerådet, BUF København,

Metropol, Holbæk Seminarium, Gentofte Kommune, Hellerup Skole,

Kvikmarkens Privatskole, Skæring Skole, Skolen MIR, Tove Ditlevsens Skole

 

Kontakt

 

Rasmus Fangsø

Dybbølsgade 34, 2.

1721 Kbh V

5124 5186

rafa@grubl.dk

www.grubl.dk

 

 

 

CVR-nr 34842787 Bank Nordik Reg. nr. 6505 Konto nr. 3060391733